• Rabobank West-Betuwe

Uw project laten bloeien met: 'Een aandeel in de Betuwe'?

GELDERMALSEN Rabobank West Betuwe is als coöperatieve bank al vele jaren een van de grotere sponsoren in de regio. Met het fonds 'Een aandeel in de Betuwe' stelt de bank jaarlijks een gedeelte van het coöperatief dividend beschikbaar voor de lokale gemeenschap.

Als coöperatieve bank hecht de Rabobank veel waarde aan haar leden. In 'Een aandeel in de Betuwe' krijgen daarom de leden van de bank inspraak in een verdeling van een gedeelte van het coöperatief dividend. Zij kunnen een stem uit brengen op twee regionale projecten die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen een club ontvangt des te hoger de bijdrage is. Een deel van de winst vloeit zo terug naar de lokale gemeenschap.

Om enige spreiding aan te brengen in de besteding van het coöperatief dividend zijn er vier categorieën vastgesteld waarvoor een aanvraag ingediend kan worden. Het gaat daarbij niet om het karakter van de vereniging of stichting, maar juist om het bestedingsdoel. De categorieën zijn: maatschappelijk; duurzaam/innovatief; cultureel; sportief

,,Heeft uw vereniging/stichting een goed project, maar krijgt u het financieel niet rond? Dan kunt u tot en met 28 februari 2018 een aanvraag indienen voor 'Een aandeel in de Betuwe'. Uiteraard is er wel een aantal voorwaarden waaraan uw vereniging of stichting en uw aanvraag moeten voldoen. Zo kunnen bijvoorbeeld uitsluitend verenigingen en stichtingen die bankieren bij Rabobank West Betuwe deelnemen. Ook moet het project een regionaal bestedingsdoel hebben", aldus Rabobank West-Betuwe.

Bekijk de criteria voor deelname en de procedure van het fonds 'Een aandeel in de Betuwe' op de website www.rabowestbetuweleden.nl. Tot en met dinsdag 28 februari 2018 kan men via de website een projectaanvraag indienen. In de maand april 2018 kunnen leden van de bank hun stemmen op de ingediende projecten uitbrengen.