• Suzanne Klaver
  • Suzanne Klaver

Veel belangstelling voor training over psychische gezondheid bij statushouders

GELDERMALSEN Maandagmiddag 2 oktober namen ruim vijftig mensen deel aan de workshop 'psychische gezondheid statushouders' in De Pluk in Geldermalsen. De workshop is voortgekomen uit de werkconferentie die medio mei georganiseerd werd in Rivierenland. Professionals gaven daar aan behoefte te hebben aan handvatten hoe om te gaan met psychische problemen bij statushouders. Welke instanties kunnen hen helpen? Hoe kunnen wij doorverwijzen?

De Regiocoördinator Gezondheid statushouder (van de Vereniging Nederlandse gemeenten/ GGD) organiseerde samen met de regiocoördinator Arbeid statushouder (van Divosa / Werkzaak Rivierenland) deze workshop. De deelnemers aan de workshop waren afkomstig uit acht gemeenten, Vluchtelingenwerk en Werkzaak.

Het belang van psychische zorg voor deze groep werd toegelicht. Er was veel ruimte voor kennisoverdracht. Door kennis en ervaring te delen werden verbindingen gevonden en versterkt. Specifieke onderwerpen die aan bod kwamen waren de zin en onzin van trauma's, manieren van signaleren en bespreekbaar maken . Er werd veel gebruik gemaakt van videofragmenten en casuïstiek.

Professionals leerden elkaars rollen kennen en ook dat het belangrijk is om oog te hebben voor verschillen in achtergrond en beleving van zorgaanbod.

Juist door samen aan de slag te gaan met eigen meegebrachte casuïstiek, hebben we weer stappen gezet in het versterken van de samenwerking op dit terrein.