• Rita Boer Rookhuiszen

Werken aan een vitaal centrum van Geldermalsen

GELDERMALSEN Op initiatief van een aantal bewoners, ondernemers en instellingen in het dorp Geldermalsen is de stichting Vitaal Centrum Geldermalsen opgericht. Donderdag 19 september hielden zij een bijeenkomst bij Danscentrum Wildschut voor iedereen die wil meewerken aan een vitaal, leefbaar en toekomstbestendig centrum.

Hierbij waren zowel inwoners van het centrum, een aantal ondernemers als vertegenwoordigers vanuit de gemeente aanwezig. Zij kwamen met elkaar tot de conclusie dat samenwerking tussen alle partijen, eigenaren van panden, winkeliers, inwoners en ook de gemeente noodzakelijk is om het centrum van Geldermalsen in een nog aantrekkelijker winkelgebied te veranderen. De plannen om de jachthaven en het park bij de Linge meer bij het centrum te betrekken, kunnen daarbij een belangrijke aanjager zijn.

GESPROKEN COLUMN Martine Eerelman, bewoner in het centrum en bij velen bekend als columniste van het Nieuwsblad Geldermalsen, trakteerde haar toehoorders op een gesproken column. Daarin benadrukte zij dat wat haar betreft vooral de menselijke maat van Geldermalsen behouden moet blijven. Waar klanten gekend zijn door de winkeliers. ,,Wees aardig, gastvrij en open naar elkaar en naar bezoekers", hield zij de winkeliers voor. ,,Dan heb je de eerste stap gemaakt.''

Na haar kreeg landschapsarchitect Ruud Dubbeld het woord. Hij ontwierp de herinrichting van de Geldersestraat en werkt op dit moment aan het ontwerp voor het stationsplein. In zijn ontwerpen probeert hij de eigenheid van een dorp mee te nemen. Niek Mares, betrokken bij de ontwikkeling van het centrum in het Brabantse Bergeijk, bood een inspirerend inkijkje in hoe het proces van opwaarderen van het centrum aldaar is verlopen. ,,U heeft een grote troef hier in Geldermalsen, u kent elkaar allemaal.''

LEEGSTAND Aan de hand van een app op de eigen smartphone, waarop anoniem op stellingen gereageerd kon worden, ontspon zich vervolgens de discussie. De koopzondag bleek nog steeds een zeer punt te zijn. Ook waren er zorgen over de leegstand van winkelpanden in het centrum. Een terechte zorg vond ook Mares: ,,Leegstand is besmettelijk. In Bergeijk hebben wij die echter bijna helemaal teruggedrongen.''

Ook zou het groener mogen, en ondernemers zouden best wel wat trotser op zichzelf, en Geldermalsenaren trotser op hun ondernemers mogen zijn. Er werd tevens een pleidooi gehouden om te zorgen dat er voldoende openbare toiletten komen in het centrum. Zo'n 1 op de 20 mensen gaat niet meer winkelen omdat zij die openbare toiletten missen. De gemeente zou hier een actieve rol in kunnen spelen om winkeliers te bewegen hun toiletten beschikbaar te stellen. De noodzaak voor een professionele centrummanager die verbindingen gaat maken tussen alle spelers in het centrum werd breed gedeeld.

VIER THEMA'S Aan het eind van de bijeenkomst werden vier thema's benoemd die door vier werkgroepen verder uitgewerkt gaan worden. Het betreft de inrichting van de openbare ruimte, de marketing en het evenementenbeleid, de verbinding zoeken met lokale verenigingen en het functioneel sterker maken van het centrum door onder andere leegstand aan te pakken en meer woningen te ontwikkelen. Aanwezigen konden zich voor een werkgroep aanmelden.

De komende weken gaan ze aan de slag om met verder uitgewerkte ideeën te komen. ,,Als je als ondernemers in het centrum daarbij goed samenwerkt met inwoners en eigenaren van panden dan zal een gemeente ook eerder bereid zijn om mee te investeren'', is de ervaring van Mares in Bergeijk. ,,Die medewerking is nodig wil je bijvoorbeeld ongunstig gelegen winkelpanden omvormen tot woningen.''