• Werkzaak Rivierenland

Werkzaak Rivierenland begeleidt meer mensen naar werk dan landelijk gemiddelde

GELDERMALSEN Werkzaak Rivierenland brengt haar online jaarverslag 2017 uit. Werkzaak werkt in opdracht van negen gemeenten en legt met het jaarverslag verantwoording af. De raden bespreken het jaarverslag in de komende maanden in hun raadsvergaderingen. In het jaarverslag wordt naast de cijfers ook veel aandacht besteed aan innovaties, het belang van samenwerken met werkgevers, maatschappelijke organisaties en gemeenten. Voorbeelden uit de praktijk maken duidelijk wat ze voor elkaar kunnen betekenen.

Werkzaak startte in 2017 een experiment met leerwerkroutes. Leerwerkroutes leiden medewerkers op voor de vraag uit de markt. De leerwerkroute biedt maatwerk zodat iedere werkzoekenden in zijn eigen tempo toewerkt naar een baan bij een ondernemer in Rivierenland. Inmiddels zijn er 8 leerwerkroutes variërend van logistiek tot groenonderhoud en ICT. Het leverde een nominatie op voor de ESF award 2017. Dienstverlening op het gemeentehuis is een ander succesvol experiment dat eind 2017 verder werd uitgerold naar gemeentehuizen in de regio. Werkzoekenden kunnen voor hun eerste gesprek dicht bij huis terecht.

Werkzaak ontwikkelde in de afgelopen jaren Mentorwijs. Een praktische training voor leidinggevenden van bedrijven over de aansturing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In 2017 kwam er wetenschappelijke onderbouwing Van TNO voor deze aanpak en een handboek zodat ook andere bedrijven in Nederland de methode kunnen gebruiken.

Directeur Elfriede Boer: Ik ben trots op ons resultaat in 2017. We zijn erg ambitieus en dat zie je ook terug in de doelstellingen. Uitstroom naar werk is natuurlijk onze belangrijkste taak en terecht dat we daar zo ambitieus zijn. In vergelijking met collega organisaties met dezelfde aantallen werkzoekenden scoren we fors beter dan het landelijk gemiddelde. Onze uitstroom naar werk was 42% en landelijk was dat 35% van de totale uitstroom.

DE KRACHT VAN MENSEN VOOR MENSEN Werkzaak geeft speciale aandacht aan groepen die extra risico op werkloosheid lopen: jongeren, statushouders. De preventieve aanpak bij jongeren kreeg in 2017 duidelijk vorm door de inzet van een gespecialiseerd team van werkcoaches. Voor statushouders is nadrukkelijk ingezet op het meer gelijktijdig laten lopen van integreren, de taal leren en aan het werk gaan.

Het in 2017 vernieuwde pand aan de Poppenbouwing in Geldermalsen is de kers op de taart en is een schoolvoorbeeld voor heel Nederland. Op deze locatie wordt op een transparante wijze aan de ontwikkeling van talenten gewerkt. Sinds de opening ontving Werkzaak veel bezoek voor rondleidingen.

Werkgevers staan bij Werkzaak op nummer 1 omdat zij de ingang naar werk zijn. Werkzaak steekt veel energie in de contacten met werkgevers. We leveren mensen en kennis over maatschappelijk verantwoord ondernemen en de banenafspraak. Werkzaak wist in 2017 veel nieuwe werkgevers aan zich te binden. Werkzaak zoekt en kijkt voortdurend naar welk deel van de marktvraag we met ons aanbod (hoofdzakelijk lager en middelbaar opgeleide werkzoekenden) kunnen bedienen. In de zomer van 2017 bezocht Werkzaak met een speciale zomeractie veel bedrijven die nog geen klant zijn om ze te attenderen op de banenafspraak: 100.000 arbeidsbeperkten aan een reguliere baan helpen.

Uitgebreide informatie over deze onderwerpen is te lezen en te bekijken in het jaarverslag 2017: http://werkzaak-rivierenland.instantmagazine.com/jaarverslag/jaarverslag-2017