Werkzaak Rivierenland gaat (ver)bouwen in Geldermalsen

GELDERMALSEN Op woensdag 9 maart stemde het dagelijks bestuur van Werkzaak Rivierenland in met het definitief ontwerp voor de renovatie en nieuwbouw aan de vestiging Poppenbouwing 18 in Geldermalsen. Het oud-LANDER-gebouw, waar de productiehallen gevestigd zijn, krijgt daarmee de uitstraling en de voorzieningen die passen bij de strategie en de profilering van Werkzaak Rivierenland in de regio: midden in de samenleving, transparant, verbindend en ook zakelijk met sfeer.

De productiehallen ondergaan een grondige renovatie en het kantoor- en horecadeel wordt volledig nieuw gebouwd. Met deze huisvesting is Werkzaak Rivierenland goed geëquipeerd om haar maatschappelijke opdracht te gaan realiseren: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te bemiddelen naar passend werk bij werkgevers. De ontwikkeling van talent staat daarbij voorop.

Zo zal het restaurant en keukendeel van Poppenbouwing bijvoorbeeld straks ook helemaal in het teken staan van leren en werken.

DUURZAAM BOUWEN Werkzaak Rivierenland gelooft dat een plezierige werkplek bijdraagt aan een vitale werknemer. Ook de buitenruimte doet daarin mee. Naast het gebouw komt een parkachtige tuin die stimuleert om te bewegen. De kleine moestuintjes in bakken nodigen uit om te tuinieren. Duurzaam bouwen past bij Werkzaak en dat vertaalt zich onder andere in het gebruik van zonnepanelen, het realiseren van warmte- en koudeopslag en de keuze voor LED-verlichting. Daarnaast wordt zoveel mogelijk bouwmateriaal en meubilair hergebruikt.

De aanbestedingsprocedure voor de selectie van een bouwonderneming loopt momenteel. Tien procent van de bouwvakkers in het bouwproject betreft straks mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat is voor Werkzaak Rivierenland een belangrijke voorwaarde voor gunning. Werkzaak verwacht in september te starten met de bouw. De oplevering is in juni 2017.

TWEE LOCATIES IN REGIO RIVIERENLAND In 2015 maakte Werkzaak Rivierenland de keuze om in periode van drie jaar van tien naar twee structurele hoofdlocaties te gaan in Rivierenland, te weten Stadhuiscampus in Tiel en Poppenbouwing in Geldermalsen. De investering in huisvesting zorgt ervoor dat de exploitatielasten in de toekomst lager zullen uitpakken. Tijd- en locatieonafhankelijk werken draagt hier ook aan bij. Stadhuiscampus wordt begin januari 2017 opgeleverd.